ต่อขนตาถาวรแล้ว ขนตาจะอยู่ถาวรจริงหรือ ไม่

การต่อขนตาถาวร มีหลายคนที่เข้าใจผิดในชื่อที่บอกว่าถาวร จะอยู่ได้นานตลอด แต่ความจริงแล้วคำว่าต่อขนตาถาวรนั้น จะเป็นเพียงการเปรียบเปรยอายุของการต่อขนตา ซึ่งจะอยู่ได้นานหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลรักษาของแต่ละคนและกาวต่อที่ใช้ของแต่ละร้าน ที่สำคัญหากต่อขนตาถาวรแล้วถึงแม้จะล้างทำความสะอาดใบหน้า ขนตาที่ต่อแล้วก็ยังคงอยู่ไม่หลุดออกง่ายสามารถติดอยู่บนขนตาจริงได้นานกว่าการติดขนตาปลอมและการปัด Mascara อีกด้วย

เพราะเหตุใดเราจึงเรียกว่า ต่อขนตาถาวร
เนื่องจากการต่อขนตาถาวรนั้นจะทำเสร็จภายในครั้งเดียวและมีอายุอยู่ได้หลายสัปดาห์ โดยไม่ต้องถอดขนตาหรือล้างขนตาออกในทุกๆวันเหมือนการติดขนตาปลอมและการปัด Mascara

ทำไมร้านต่อขนตาส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่าต่อขนตาถาวร
เพราะร้านต่อขนตาส่วนใหญ่ต้องการให้ลูกค้าทราบว่าการต่อขนตาถาวรนั้น ขนตาที่ต่อจะมีอายุการใช้งานอยู่ได้นานบนขนตาจริง และลักษณะของขนตายังมีความเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับขนตาจริงมาก โดยไม่ต้องถอดหรือล้างทำความสะอาดเหมือนเวลาติดขนตาปลอม

จริงๆแล้วการต่อขนตาถาวรนั้นมีอายุการใช้งานอย่างไร
อายุของขนตาถาวรไม่สามารถติดคงทนอยู่บนขนตาจริงได้ตลอดไป ซึ่งอายุของขนตาถาวรโดยปกติแล้วจะสามารถอยู่ได้นานถึง 3 – 6 สัปดาห์ หรือประมาณ 1 เดือนกว่าๆ เพราะการต่อขนตาถาวร
จะถูกต่อลงบนเส้นขนตาจริงโดยมีขนตาจริงเป็นฐานรองรับ และเมื่อขนตาจริงหลุดร่วงออกตามธรรมชาติคือ 30- 60 วัน ขนตาที่ต่ออยู่บนขนตาจริงจะหลุดตามออกไปด้วย

ดังนั้นคำว่าต่อขนตาถาวร จึงไม่ได้หมายความว่าขนตาที่ต่อไปแล้วจะมีอายุยืนนานถาวร แต่หมายความว่าถึงแม้ล้างทำความสะอาดขนตาที่ต่อก็จะไม่หลุดออกก่อนอายุของขนตาจริง แต่ในกรณีที่ลูกค้าที่ต่อขนตาถาวรไปแล้วและดูแลรักษาขนตาที่ต่อไม่ดี ขนตาที่ต่อมีโอกาสหลุดออกจากฐานขนตาจริงได้อย่างรวดเร็วกว่าอายุจริงๆของขนตาถาวร เนื่องจากกาวที่ใช้สำหรับต่อขนตาถาวรอาจเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด ซึ่งผู้ที่ต่อขนตาถาวรสามารถสอบถามวิธีการดูแลรักษาขนตาจากร้านต่อขนตาที่ตนเองไปใช้บริการได้ว่าจะต้องปฎิบัติตัวอย่างไรจึงจะทำให้ขนตาที่ต่อนั้นมีอายุอยู่ได้ยืนนานและไม่หลุดร่วงออกก่อนเวลาอันสมควร

Instagram

Silom OPEN

open01

News Archive page

    There is no registered post.
  1. There is no registered post.

ติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์